Visie
Kinderen krijgen door participatie bij kind gerelateerde vraagstukken de kans om een ontdekkingsreis te maken in het uitdagende “jeugddoolhof”.
In het doolhof bevinden zich keuzemomenten, ga ik links- of rechtsaf, rechtdoor of terug…..
Wat is nu mooier om te mogen experimenteren en daardoor:
  • meer informatie te verkrijgen over van alles en nog wat
  • meer zelfvertrouwen te krijgen door te doen
  • talenten kunnen ontplooien
  • leren waar de grenzen zijn door een realistische kijk te hebben
  • sociale vaardigheden je eigen te maken
  • leren wat het effect is van onderhandelen
  • lekker samen te kunnen spelen
met als uiteindelijk resultaat……. actief burgerschap.

Missie
Kind aan Zet ontwikkelt op maat gemaakte projectplannen in het kader van participatie. Tevens verzorgt Kind aan Zet de uitvoering en is gewend om samen te werken met partners, bewoners uit de wijk.